ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, zaświadczenie o niekaralności do pracy dla osoby jest wymagane do zatrudnienia na określone stanowiska aby potwierdzić swoją niekaralność. Dlatego też, pracodawca wymaga przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Ze względu na fakt, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, musi przedstawić dla pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy m. in. w szkole, urzędzie, żłobku, klubie dziecięcym, ośrodku sportowym, jako opiekun lub wychowawca kolonii czy ubezpieczeniach, kredytach.

Stanowiska pracy objęte obowiązkowym dostarczeniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

  • zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonii,
  • zaświadczenie z KRK w dystrybucji ubezpieczeń,
  • dokument o niekaralności sprzedawcy kredytów,
  • zaświadczenie KRK dla pracownika samorządowego,
  • informacja o niekaralności do pracy w kantorze, punkcie lotto,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla trenera ośrodka lub klubu sportowego.

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest takie ważne, nie zapomnij go dostarczyć swojemu pracodawcy a twoje szanse i prawdopodobieństwo stałego zatrudnienia wzrosną. Ponadto obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A lub zezwolenie na pobyt w Polsce potrzebuje zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązek taki posiada także pracodawca zatrudniając obcokrajowca na ternie RP, który wraz z zaświadczeniem KRK musi złożyć do Urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi potwierdzając tym samym swoją niekaralność.

Odwiedź urząd lub zamów zaświadczenie z KRK dla osoby do pracy przez Internet online >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Jesteś pracodawcą ? Dlatego sprawdź czy nie potrzebujesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (spółki zarejestrowanej w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym).