ZAMÓWIENIE

Wybierz rejestr sądowy:

KRAJOWY REJESTR KARNY


Zaświadczenie o niekaralności osoby:

Zaświadczenie o niekaralności firmy:


KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


Odpis aktualny KRS:

Odpis pełny KRS:


REJESTR ZASTAWÓW


Zaświadczenie z Rejestru Zastawów zastawu przedmiotu:

Zaświadczenie z Rejestru Zastawów zastawu osoby lub firmy:

Odpis z Rejestru Zastawów:


REJESTR DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH


1. Zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych:

2. Odpis z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych:


KSIĘGI WIECZYSTE


1. Odpis zwykły z Księgi wieczystej:


2. Odpis zupełny z Księgi Wieczystej


3. Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej