Tłumaczenie przysięgłe w języku angielskim 24h

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z TŁUMACZENIEM PRZYSIĘGŁYM DOKUMENTU przez Tłumacza Przysięgłego

Tłumaczymy dokumenty wydane przez Urzędy w Polsce, które posiadają pieczęcie urzędowe. W tym zaświadczenie o niekaralności z KRK, odpisy KRS, zaświadczenia z US i ZUS. Jeśli tłumaczenie ma być okazywane za granicą wymagany jest dodatkowo Apostille dokumentu.

Wykaz dokumentów podlegających tłumaczeniu przysięgłym na język angielski:

 • Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego:
  • akt urodzenia
  • akt małżeństwa
  • akt zgonu
  • zaświadczenie o stanie cywilnym
  • zaświadczenie o zmianie nazwiska
 • Dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego:
  • zaświadczenie o niekaralności osoby
  • zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego
  • odpis wyroku sądu
 • Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego:
  • odpis z KRS
  • wyciąg z KRS
  • zaświadczenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 • Dokumenty z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • odpis z księgi wieczystej
  • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej
  • postępowanie spadkowe
  • akt dziedziczenia
  • akt notarialny nabycia nieruchomości
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta o przekształceniu użytkowania wieczystego na własność
 • Dokumenty z Urzędu Skarbowego
  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • Dokumenty z ZUS
  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie
  • orzeczenie o niepełnosprawności
 • Dokumenty z Głównego Urzędu Statystycznego
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 • Dokumenty z Centralnej Ewidencji Działalności gospodarczej.
  • zaświadczenie o wpisu do rejestru działalności gospodarczej.
 • Dokumenty z Inspekcji Transportu Drogowego
  • licencja na przewóz osób
  • licencja na Taxi
  • licencja na przewoźnika drogowego
  • licencja na przewóz towarów i rzeczy w Polsce i UE

RODZAJE DOKUMENTÓW PODLEGAJĄCE TŁUMACZENIU: Dokumenty takie jak DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, LEGITYMACJA, KARTA POBYTU, PRAWO JAZDY, ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Z KRK KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO przed tłumaczeniem powinny być poświadczone w formie aktu notarialnego, który podlega Tłumaczeniu lub Apostille.