ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI POSIADACZA ODPADÓW ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. określa zasady służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi. W związku z tym jedną z zasad jest zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów. W tym niekaralność osób i podmiotów zbiorowych składających wniosek. Dlatego wg. ustawy o odpadach do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Prawdopodobnie osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów musi przedstawić w Urzędzie zaświadczenie o niekaralności osoby kwalifikując to na:

a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą,

b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Podsumowując, do złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku może starać się każda osoba. W tym celu składa się zapytanie z KRK, w celu potwierdzenia swojej niekaralności. Faktem jest, że osoba nie może być skazana za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017r. poz. 2204 oraz z 2018r. poz. 20, 305 i 663).

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO

Podobnie jak dla osoby do zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów dla podmiotu zbiorowego zgodnie z ustawą wymagane jest zaświadczenie o niekaralności podmiotu zbiorowego za przestępstwa przeciwko środowisku. Reasumując podmiot zbiorowy nie może być skazany za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów. W tym ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018r. poz. 703 i 1277).

zaświadczenie o niekaralności osoby
zaświadczenie o niekaralności osoby

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, zaświadczenie o niekaralności do pracy dla osoby jest wymagane do zatrudnienia na określone stanowiska aby potwierdzić swoją niekaralność. Dlatego też, pracodawca wymaga przedstawienia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Ze względu na fakt, osoba ubiegająca się o zatrudnienie, musi przedstawić dla pracodawcy zaświadczenie o niekaralności do pracy. Przykładowo w szkole, urzędzie, żłobku, klubie dziecięcym, ośrodku sportowym, jako opiekun lub wychowawca kolonii czy ubezpieczeniach, kredytach.

Stanowiska pracy objęte obowiązkowym dostarczeniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego:

  • zaświadczenie o niekaralności dla nauczyciela do pracy w szkole,
  • aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym,
  • zaświadczenie o niekaralności wychowawcy kolonii,
  • zaświadczenie z KRK w dystrybucji ubezpieczeń,
  • dokument o niekaralności sprzedawcy kredytów,
  • zaświadczenie KRK dla pracownika samorządowego,
  • informacja o niekaralności do pracy w kantorze, punkcie lotto,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla trenera ośrodka lub klubu sportowego.

Czym jest zaświadczenie o niekaralności osoby?

Ponieważ zaświadczenie o niekaralności jest takie ważne, nie zapomnij go dostarczyć swojemu pracodawcy a twoje szanse i prawdopodobieństwo stałego zatrudnienia wzrosną. Ponadto obcokrajowiec, który posiada zezwolenie na pracę cudzoziemca typ A lub zezwolenie na pobyt w Polsce potrzebuje zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Obowiązek taki posiada także pracodawca zatrudniając obcokrajowca na ternie RP, który wraz z zaświadczeniem KRK musi złożyć do Urzędu oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi potwierdzając tym samym swoją niekaralność.

Zaświadczenie o niekaralności to oficjalny dokument wydawany przez Krajowy Rejestr Karny (KRK), który potwierdza, że dana osoba nie była karana. Jest to dokument niezbędny w wielu zawodach, zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest zachowanie wysokich standardów etycznych i bezpieczeństwa. Na przykład w edukacji, opiece zdrowotnej, sektorze finansowym czy w służbach mundurowych.

Zaświadczenie o niekaralności do pracy

Weryfikacja wiarygodności pracownika

Zaświadczenie o niekaralności dla pracodawcy jest ważnym narzędziem w procesie rekrutacyjnym. Pomaga ono zweryfikować wiarygodność i uczciwość potencjalnych pracowników. W branżach, gdzie pracownicy mają dostęp do wrażliwych danych, finansów lub pracują z dziećmi, zaświadczenie jest często wymogiem formalnym.

Dokumenty i opłaty

Aby ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności do pracy, należy przygotować:

– Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

– Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia

– Dowód opłaty skarbowej

Czas oczekiwania na zaświadczenie może się różnić w zależności od formy złożenia wniosku. Przy wnioskach online, czas oczekiwania może wynosić kilka dni roboczych.

Najczęstsze pytania dotyczące zaświadczenia o niekaralności

Czy każdy pracodawca może wymagać zaświadczenia?

Nie każdy pracodawca wymaga zaświadczenia o niekaralności do pracy, jednak w wielu branżach jest to standardowy wymóg. Szczególnie tam, gdzie pracownicy mają kontakt z wrażliwymi danymi lub pracują z osobami narażonymi na szczególne ryzyko.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności nie ma określonego terminu ważności. Jednak pracodawcy zazwyczaj wymagają, aby dokument był aktualny. Warto regularnie odświeżać zaświadczenie, zwłaszcza jeśli zmienia się pracę często.

Praktyczne porady przy składaniu wniosku

– Sprawdź dokładnie wymagania. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty i informacje przed złożeniem wniosku.

– Dokładnie wypełnij formularz. Unikaj błędów w formularzu, aby nie przedłużać procesu.

– Zapłać odpowiednią opłatę. Upewnij się, że opłata skarbowa została dokonana prawidłowo.

Jeśli wniosek o zaświadczenie o niekaralności zostanie odrzucony, sprawdź powód odmowy. Może to być błąd formalny, brak wymaganych dokumentów lub inne niezgodności.

Korzyści dla pracownika

Zwiększenie szans na zatrudnienie

Posiadanie zaświadczenia o niekaralności do pracy może znacznie zwiększyć szanse na zatrudnienie. Wiele firm preferuje kandydatów, którzy mogą przedstawić czystą kartotekę kryminalną, co świadczy o ich wiarygodności i odpowiedzialności.

Ułatwienie w procesie rekrutacji

Przedstawienie zaświadczenia o niekaralności podczas rekrutacji może przyspieszyć cały proces. Pracodawca nie musi czekać na wyniki dodatkowych weryfikacji, co może skrócić czas potrzebny na podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

Znaczenie zaświadczenia o niekaralności dla pracodawcy

Weryfikacja wiarygodności pracownika

Zaświadczenie o niekaralności dla pracodawcy jest ważnym narzędziem w procesie rekrutacyjnym. Pomaga ono zweryfikować wiarygodność i uczciwość potencjalnych pracowników. W branżach, gdzie pracownicy mają dostęp do wrażliwych danych, finansów lub pracują z dziećmi, zaświadczenie o niekaralności jest często wymogiem formalnym.

Ochrona reputacji firmy

Zatrudnianie osób bez zaświadczenia o niekaralności może stanowić ryzyko dla reputacji firmy. Pracodawcy, którzy dbają o swój wizerunek, chcą mieć pewność, że ich pracownicy są osobami godnymi zaufania. Dlatego zaświadczenie o niekaralności dla pracownika do zatrudnienia jest często kluczowym elementem procesu selekcji.

Zaświadczenie o niekaralności – Dodatkowe Informacje

Zaświadczenie o niekaralności do pracy nie tylko pomaga w procesie rekrutacyjnym, ale także odgrywa ważną rolę w budowaniu zaufania między pracodawcą a pracownikiem. Pracodawcy często wymagają tego dokumentu, aby upewnić się, że ich przyszli pracownicy nie mają przeszłości kryminalnej, która mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo i reputację firmy.

Uzyskiwanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

W dobie cyfryzacji, uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet jest nie tylko możliwe, ale także wyjątkowo wygodne. Proces ten pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie długich kolejek w urzędach. Wystarczy złożyć wniosek online oraz prawidłowo wpisać wszystkie niezbędne dane. Opłacenie wniosku również odbywa się elektronicznie, co przyspiesza cały proces. Zaświadczenie jest następnie przesyłane na podany adres e-mail, co znacznie ułatwia jego uzyskanie. Jeśli potrzebujesz szybko uzyskać zaświadczenie o niekaralności, zapraszamy do kontaktu!

Zaświadczenie o niekaralności do pracy jest istotnym elementem procesu rekrutacyjnego w wielu branżach. Dzięki niemu pracodawcy mogą zapewnić bezpieczeństwo i wiarygodność swoich zespołów, a pracownicy zyskują większe szanse na zatrudnienie. Niezależnie od tego, czy uzyskujesz zaświadczenie tradycyjnie, czy przez internet, warto zrozumieć jego znaczenie i procedury związane z jego uzyskaniem. Pamiętaj, że posiadanie aktualnego zaświadczenia może być kluczem do sukcesu zawodowego i otworzyć drzwi do wielu atrakcyjnych ofert pracy.

Odwiedź urząd lub zamów zaświadczenie z KRK dla osoby do pracy przez Internet online >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Jesteś pracodawcą ? Dlatego sprawdź czy nie potrzebujesz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dla podmiotu zbiorowego (spółki zarejestrowanej w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym).

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRZETARGU 2022 online

Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa z dnia 11.09.2019 r. określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Jedną z tych zasad jest niekaralność osób i podmiotów biorących udział w przetargach po nowelizacji przepisów. Dlatego też zgodnie z nową ustawą PZP chcąc wziąć udział w postępowaniu przetargowym należy przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności do przetargu. Osoba nie może być skazana za przestępstwa określone Art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust. 1, zaś podmiot nie może być wykluczony na przestępstwa określone w Art. 108 ust 1 ustawy.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA OSOBY

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać do przetargu zaświadczenia o niekaralności osoby fizycznej, członka zarządu, prokurenta, wspólnika wydane nie później niż 3-6 miesięcy od daty terminu składania ofert przetargowych. Reasumując zaświadczenie może starać się osoba fizyczna, której dotyczy zapytanie z KRK lub podmiot zbiorowy dla sprawdzenia niekaralności członków zarządu i prokurenta.

Zgodnie z art. 108 i 109 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art.181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016r. poz. 1137, z późn. zm. 6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2016r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017r. poz. 60 i 1051),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DLA PODMIOTU ZBIOROWEGO SPÓŁKI KRS

Udzielający zamówienia zgodnie z ustawą może wymagać zaświadczenia o niekaralności podmiotu zbiorowego (spółki KRS). Dotyczy to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.

Zamów zaświadczenie z KRK osoby przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby

Zamów zaświadczenie z KRK spółki przez Internet >>

zaświadczenie o niekaralności osoby