Oświadczenie dla cudzoziemca

Formularz zamówienia na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi dla pracodawcy: