Zaświadczenie o niekaralności Radom Sąd Okręgowy

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Radomiu

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 RADOM

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w punkcie informacyjnym KRK lub zamówić przez internet:

Zaświadczenie o niekaralności osoby:

Zaświadczenie o niekaralności firmy: