ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI OSTROŁĘKA SĄD OKRĘGOWY

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy sądzie Okręgowym w Ostrołęce

ul. Gomulickiego 5, 07-410 OSTROŁĘKA

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

  • można uzyskać w punkcie informacyjnym KRK lub zamówić przez internet:

Zaświadczenie o niekaralności osoby:

Zaświadczenie o niekaralności firmy: