ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI OPOLE SĄD OKRĘGOWY

Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego Opole można uzyskać w punkcie informacyjnym KRK lub zamówić przez internet:

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy sądzie Okręgowym w Opolu

Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 OPOLE

formularz krk

Miasto Opole – powiat, gmina, województwo opolskie