ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI NOWY TARG SĄD REJONOWY

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy sądzie Rejonowym w Nowym Targu

ul. Ludźmierska 29, 34-400 NOWY TARG

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w punkcie informacyjnym KRK lub zamówić przez internet:

Zaświadczenie o niekaralności osoby:

Zaświadczenie o niekaralności firmy: