Zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi – wszystko co warto wiedzieć

Nowelizacja ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich tzw. „Ustawa Kamilka” nakłada obowiązek przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi. Ustawie podlegają przede wszystkim opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy kolonii, pielęgniarki, lekarze. Również pracownicy pedagogiczni zatrudniony w placówce szkole, przedszkolu, kucharze, kierowcy dowożący małoletnich, fotograf czy personel ośrodka wypoczynkowego przyjmującego małoletnich dzieci.

USTAWA KAMILKA 2024 – ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI DO PRACY Z DZIEĆMI – MAŁOLETNIMI

Niewątpliwie ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich stawia nowe obowiązki dla osoby wykonującej pracę z małoletnimi.  Przede wszystkim, działając na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 r. każda osoba, która będzie miała kontakt z małoletnimi musi przedstawić pracodawcy aktualne zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi  informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK).

Zaświadczenie o niekaralności do pracy z dziećmi - małoletnimi

Ochrona Małoletnich

ZAŚWIADCZENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO ONLINE

Zgodnie z „Ustawą Kamilka – stosunek pracy z nauczycielem mianowanym, podobnie jak z dyplomowanym nawiązuje się, na podstawie potwierdzenia niekaralności osoby, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa na tle seksualnym oraz przestępstwa dotyczących narkomanii. W celu potwierdzenia spełniania warunku niekaralności, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, pracownik przed rozpoczęciem pracy z małoletnimi jest obowiązany przedstawić pracodawcy informację z Krajowego Rejestru Karnego – tzw. zaświadczenie o niekaralności.

Podsumowując, informację z Krajowego Rejestru Karnego czyli zaświadczenie o niekaralności osoby mającej kontakt z małoletnimi może starać się każda osoba. Osoba niewątpliwie musi posiadać kwalifikacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie. Dodatkowo, w tym celu składa się zapytanie z KRK, aby potwierdzić swoją niekaralność. Faktem jest, że zgodnie z ustawą osoba nie może być skazana za przestępstwa na tle seksualnym i narkomanii.

INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO DO PRACY Z MAŁOLETNIMI

Podobnie jak w innych zawodach, osoba ubiegająca się o pracę z małoletnimi zgodnie z ustawą musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności wg. wymogów „Ustawy Kamilka”. Reasumując, kandydat do pracy z małoletnimi nie może być skazany za przestępstwa określone w art. 21 ust. 3 ustawy. W związku z tym, należy złożyć formularz zapytania KRK. Oczywiście można to zrobić online przez internet lub osobiście zgłaszając się do Krajowego Rejestru Karnego i złożyć wniosek.

zaświadczenie o niekaralności osoby
Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi?

Procedura uzyskania zaświadczenia o niekaralności obejmuje kilka kroków:

  • Wypełnienie wniosku. Wypełnij formularz online, podając wszystkie wymagane dane
  • Dokonanie płatności. Opłać zaświadczenie o złożeniu zamówienia online.
  • Wysłanie zaświadczenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zaświadczenie o niekaralności wysyłamy na podany adres pocztą lub poprzez e-mail przez internet.
Wymogi ustawowe i kryteria przy zatrudnieniu do pracy z dziećmi Doświadczenia zawodowe.

Oprócz posiadania zaświadczenia o niekaralności, dla osób które w pracy będą miały kontakt z małoletnimi dziećmi muszą spełniać szereg innych wymogów. Przede wszystkim takich jak odpowiednie wykształcenie czy kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi.

Jakie przestępstwa mogą uniemożliwić uzyskanie zaświadczenia z KRK ?

  • Przestępstwa na tle seksualnym przeciwko małoletnim dzieciom;
  • Przestępstwa takie jak przemoc fizyczna, psychiczna, czy molestowanie seksualne dzieci są absolutnym wykluczeniem dla pracy w zawodzie nauczyciela.
  • Inne poważne przestępstwa. Na przykład przeciwko życiu i zdrowiu. Związane z narkomanią również mogą uniemożliwić uzyskanie zaświadczenia o niekaralności.

Osoby skazane za takie przestępstwa nie mogą otrzymać zaświadczenia o niekaralności. 

Znaczenie zaświadczenia o niekaralności do pracy z małoletnimi dziećmi wg. „Ustawy Kamilka”

Zaświadczenie o niekaralności jest jednym z podstawowych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji osób na stanowiska, które będą miały kontakt z małoletnimi podczas wykonywania pracy. Bez niego, osoba nie może być brana pod uwagę na stanowisko opiekuna. Dokument ten jest gwarancją dla rodziców i małoletnich, że pracodawca zatrudnia wyłącznie osoby, które nie mają przeszłości kryminalnej. To zwiększa zaufanie do placówki. Wiele placówek wymaga regularnej aktualizacji zaświadczeń o niekaralności. Co kilka lat, aby mieć pewność, że osoby mające kontakt z małoletnimi nadal spełniają wszystkie wymogi prawne. Pracodawcy mogą również żądać co jakiś okres nowych aktualnych zaświadczeń, aby potwierdzić niekaralność osoby.