Zaświadczenie o zamknięciu Księgi Wieczystej

Formularz zamówienie na oryginalny odpis z Księgi Wieczystej w formie papierowej z pieczęcią Sądu: