Biała Podlaska

ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI BIAŁA PODLASKA – SĄD REJONOWY
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej: